loadding
email

Email: thietbidiendc@gmail.com

phone

Hotline: 090 3344 896 - 0708678556

Dây Nhôm LV ABC 2x25 DPC

Dây Nhôm LV ABC 2x25 DPC

21,900 VNĐ
16,000 VNĐ

25 %
Dây Nhôm LV ABC 2x35 DPC

Dây Nhôm LV ABC 2x35 DPC

29,190 VNĐ
22,000 VNĐ

25 %
Dây đôi mềm 2x16 Daphaco

Dây đôi mềm 2x16 Daphaco

380,000 VNĐ
285,000 VNĐ

25 %
Dây đôi mềm 2x24 Daphaco

Dây đôi mềm 2x24 Daphaco

524,000 VNĐ
393,000 VNĐ

25 %
Dây đôi mềm 2x32 Daphaco

Dây đôi mềm 2x32 Daphaco

727,000 VNĐ
545,000 VNĐ

25 %
Dây đôi mềm 2x30 Daphaco

Dây đôi mềm 2x30 Daphaco

1,061,000 VNĐ
796,000 VNĐ

25 %
Dây dẹp 2x1.5 Daphaco

Dây dẹp 2x1.5 Daphaco

852,000 VNĐ
639,000 VNĐ

25 %
Dây dẹp 2x2.5 Daphaco

Dây dẹp 2x2.5 Daphaco

1,316,000 VNĐ
987,000 VNĐ

25 %
Dây tròn xám 2x1.5 Daphaco

Dây tròn xám 2x1.5 Daphaco

1,087,000 VNĐ
815,000 VNĐ

25 %
Dây tròn xám 2x2.5 Daphaco

Dây tròn xám 2x2.5 Daphaco

1,557,000 VNĐ
1,168,000 VNĐ

25 %
Dây tròn xám 2x4.0 Daphaco

Dây tròn xám 2x4.0 Daphaco

2,157,000 VNĐ
1,618,000 VNĐ

25 %
Dây tròn xám 2x6.0 Daphaco

Dây tròn xám 2x6.0 Daphaco

3,346,000 VNĐ
2,510,000 VNĐ

25 %