loadding
email

Email: thietbidiendc@gmail.com

phone

Hotline: 090 3344 896 - 0708678556

Dây Nhôm LV ABC 2x25 DPC

Dây Nhôm LV ABC 2x25 DPC

18,560 VNĐ
16,000 VNĐ

15 %
Dây Nhôm LV ABC 2x35 DPC

Dây Nhôm LV ABC 2x35 DPC

22,250 VNĐ
21,000 VNĐ

15 %
Dây đôi mềm 2x16 Daphaco

Dây đôi mềm 2x16 Daphaco

317,000 VNĐ
269,000 VNĐ

15 %
Dây đôi mềm 2x24 Daphaco

Dây đôi mềm 2x24 Daphaco

453,000 VNĐ
385,000 VNĐ

15 %
Dây đôi mềm 2x32 Daphaco

Dây đôi mềm 2x32 Daphaco

606,000 VNĐ
515,000 VNĐ

15 %
Dây đôi mềm 2x30 Daphaco

Dây đôi mềm 2x30 Daphaco

887,000 VNĐ
754,000 VNĐ

15 %
Dây dẹp 2x1.5 Daphaco

Dây dẹp 2x1.5 Daphaco

710,000 VNĐ
604,000 VNĐ

15 %
Dây dẹp 2x2.5 Daphaco

Dây dẹp 2x2.5 Daphaco

1,097,000 VNĐ
932,000 VNĐ

15 %
Dây tròn xám 2x1.5 Daphaco

Dây tròn xám 2x1.5 Daphaco

831,000 VNĐ
706,000 VNĐ

15 %
Dây tròn xám 2x2.5 Daphaco

Dây tròn xám 2x2.5 Daphaco

1,289,000 VNĐ
1,096,000 VNĐ

15 %
Dây tròn xám 2x4.0 Daphaco

Dây tròn xám 2x4.0 Daphaco

1,781,000 VNĐ
1,514,000 VNĐ

15 %
Dây tròn xám 2x6.0 Daphaco

Dây tròn xám 2x6.0 Daphaco

2,755,000 VNĐ
2,342,000 VNĐ

15 %