loadding
email

Email: thietbidiendc@gmail.com

phone

Hotline: 090 3344 896 -

Dây Nhôm LV ABC 2x35 DPC

Dây Nhôm LV ABC 2x35 DPC

29,190 VNĐ
22,000 VNĐ

Dây Nhôm LV ABC 2x25 DPC

Dây Nhôm LV ABC 2x25 DPC

21,900 VNĐ
16,000 VNĐ

Dây 2x16 Cadivi

Dây 2x16 Cadivi

455,400 VNĐ
328,000 VNĐ

Dây 2x24 Cadivi

Dây 2x24 Cadivi

642,400 VNĐ
463,000 VNĐ

Dây 2x32 Cadivi

Dây 2x32 Cadivi

823,900 VNĐ
593,000 VNĐ

Dây 2x30 Cadivi

Dây 2x30 Cadivi

1,173,700 VNĐ
845,000 VNĐ

Dây CV 1.5 Cadivi

Dây CV 1.5 Cadivi

610,500 VNĐ
440,000 VNĐ

Dây CV 2.5 Cadivi

Dây CV 2.5 Cadivi

995,500 VNĐ
717,000 VNĐ

Dây CV 4.0 Cadivi

Dây CV 4.0 Cadivi

1,507,000 VNĐ
1,085,000 VNĐ

Dây CV 6.0 Cadivi

Dây CV 6.0 Cadivi

2,010,000 VNĐ
1,447,000 VNĐ

Dây CV 10 Cadivi

Dây CV 10 Cadivi

3,663,000 VNĐ
2,637,000 VNĐ

Dây CV 3.5 Cadivi

Dây CV 3.5 Cadivi

1,338,700 VNĐ
964,000 VNĐ

Dây CV 5.5 Cadivi

Dây CV 5.5 Cadivi

2,072,400 VNĐ
1,492,000 VNĐ

Dây đôi mềm 2x16 Daphaco

Dây đôi mềm 2x16 Daphaco

380,000 VNĐ
285,000 VNĐ

Dây đôi mềm 2x24 Daphaco

Dây đôi mềm 2x24 Daphaco

524,000 VNĐ
393,000 VNĐ

Dây đôi mềm 2x32 Daphaco

Dây đôi mềm 2x32 Daphaco

727,000 VNĐ
545,000 VNĐ

Dây đôi mềm 2x30 Daphaco

Dây đôi mềm 2x30 Daphaco

1,061,000 VNĐ
796,000 VNĐ

Dây dẹp 2x1.5 Daphaco

Dây dẹp 2x1.5 Daphaco

852,000 VNĐ
639,000 VNĐ

Dây dẹp 2x2.5 Daphaco

Dây dẹp 2x2.5 Daphaco

1,316,000 VNĐ
987,000 VNĐ

Dây tròn xám 2x1.5 Daphaco

Dây tròn xám 2x1.5 Daphaco

1,087,000 VNĐ
815,000 VNĐ

Dây tròn xám 2x2.5 Daphaco

Dây tròn xám 2x2.5 Daphaco

1,557,000 VNĐ
1,168,000 VNĐ

Dây tròn xám 2x4.0 Daphaco

Dây tròn xám 2x4.0 Daphaco

2,157,000 VNĐ
1,618,000 VNĐ

Dây tròn xám 2x6.0 Daphaco

Dây tròn xám 2x6.0 Daphaco

3,346,000 VNĐ
2,510,000 VNĐ