loadding
email

Email: thietbidiendc@gmail.com

phone

Hotline: 090 3344 896 -

Dây Điện

Dây 2x24 Cadivi

Dây 2x24 Cadivi

642,400 VNĐ
463,000 VNĐ

Dây CV 1.5 Cadivi

Dây CV 1.5 Cadivi

610,500 VNĐ
440,000 VNĐ

Dây CV 2.5 Cadivi

Dây CV 2.5 Cadivi

995,500 VNĐ
717,000 VNĐ

Dây CV 4.0 Cadivi

Dây CV 4.0 Cadivi

1,507,000 VNĐ
1,085,000 VNĐ

Dây CV 3.5 Cadivi

Dây CV 3.5 Cadivi

1,338,700 VNĐ
964,000 VNĐ

Dây tròn xám 2x1.5 Daphaco

Dây tròn xám 2x1.5 Daphaco

1,087,000 VNĐ
815,000 VNĐ

Dây tròn xám 2x2.5 Daphaco

Dây tròn xám 2x2.5 Daphaco

1,557,000 VNĐ
1,168,000 VNĐ

Dây tròn xám 2x4.0 Daphaco

Dây tròn xám 2x4.0 Daphaco

2,157,000 VNĐ
1,618,000 VNĐ

Thiết bị chiếu sáng

Quạt

Công tắc - Ổ cắm

Mặt 3 S183/X

Mặt 3 S183/X

12,500 VNĐ
10,000 VNĐ

2 ổ + 2 lổ S18U2XX

2 ổ + 2 lổ S18U2XX

43,500 VNĐ
31,300 VNĐ

Ổ đôi 3 chấu S18UE2

Ổ đôi 3 chấu S18UE2

57,000 VNĐ
41,000 VNĐ

Công tắc 1 chiều S30/1/2M

Công tắc 1 chiều S30/1/2M

10,200 VNĐ
8,200 VNĐ

Ổ máy tính S30RJ88

Ổ máy tính S30RJ88

65,600 VNĐ
52,500 VNĐ

Mặt 6 A206 serie A20 MPE

Mặt 6 A206 serie A20 MPE

20,400 VNĐ
12,000 VNĐ

Đèn trang trí

Thiết bị khác

CS BÁN HÀNG